Rubendahl Consulting AS

Vår Filosofi

Vi tror på åpenhet, kommunikasjon og samarbeid. Av den grunn er vi ihuga tilhengere av fri programvare (Open Source o.l.), deling av vårt arbeid med utviklermiljøene og åpne standarder. Vi ønsker ikke at hjulet skal finnes opp unødvendig mange ganger, og vil at våre bidrag skal gå tilbake til Open Source miljøet slik at vi kan alle jobbe mer effektivt og stå på skuldrene til hverandre.

Naturlig nok vil det være prosjekter og arbeid som må holdes internt i bedrifter. Dette hindrer dog ikke samarbeid med andre aktører og frislipp av kildekode som Open Source på områder som er utenfor bedriftens kjernevirksomhet. Man kan se på Open Source som en variant av en kjent Nord-Italiensk samarbeidsform, hvor små kreative firmaer som er i direkte og hard konkurranse med hverandre, fremdeles samarbeider på støttende tjenester som kantine, leverandører, renhold med mer. Slik kan du også fokusere på det du er god på!

 

Teach a man to fish…

Vi tror på å gjøre jobben med deg, og ikke for deg. Kunnskapsoverføring, kollaborasjon og samarbeid er nøkkelord.

Noen konsulentfirmaer ønsker å gjøre jobben for deg og gjøre deg avhengig av deres tjenester på lengre sikt. For oss er det viktig at arbeidet gjøres i samarbeid, slik at interne ansatte er godt kjent med løsningene og har mulighet til å gjøre endringer og utvidelser uten å være avhengig oss.