Rubendahl Consulting AS

Løsninger

Vi tror på åpenhet, kommunikasjon og samarbeid. Av den grunn er vi ihuga tilhengere av fri programvare (Open Source o.l.), med Linux og Ruby som grunnpilarer.

For applikasjonsløsninger fokuserer vi på Ruby som dynamisk object-orientert programmeringsspråk, og knytter dette mot relevante subsystemer, i blant annet C++, om nødvendig.

 

Lidenskap for teknologi

Mange forfekter fortreffeligheten til sine favorittverktøy, plattformer og løsninger. Vi er ikke forskjellige i så måte, men forsøker å finne rett verktøy til rett jobb. For løsninger som ligger utenfor vårt fokusområde kan vi hjelpe med å finne andre samarbeidspartnere med riktig kompetanse.

I den senere tid har Elixir vokst seg fram som ett solid alternativ, og vi ser frem til å bruke det i fremtidige prosjekter.