Rubendahl Consulting AS

Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

Selskapets hovedformål er konsulteringstjenester innen informasjonsteknologi (IT), programvareutvikling, organisasjonsledelse og finansiell rådgivning til små investorer, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

Selskapets virke medfører at selskapet vil selge IT-konsulenttjenester, ta oppdrag på utvikling av programvare, selge og lisensiere programvare, drifte IT-løsninger for både kunders og egne systemer, rekruttere ansatte, frilansere og andre aktører til arbeid i selskapet og/eller for kunder, bistå med kontrahering og oppfølging av forutnevnte aktører, både nasjonalt og internasjonalt, inklusive import/eksport, fasilitere organisasjons- og endringsledelse, team-utvikling, coaching og mentoring, avholde kurs, arrangement og konferanser, hjelp og rådgivning til småinvestorer samt støtte forvaltning av deres portefølje bestående av aksjer og andre finansielle instrumenter, samt lignende virksomhet som er relatert til ovennevnte forretningsområder.