Rubendahl Consulting AS

Prosjekter

Kundeprosjekter vi er (eller har vært) involvert i:

SPGR Survey Web System

Oppdateringer, videreutvikling og forbedringer av et web-system for å utføre spørringer på nett, som er skrevet i PHP.

Systemet brukes for å gjennomføre spørringer for bruk i det psykometriske rammeverket for gruppe- og relasjonsutvikling, kalt SPGR – Systematisere Person-Gruppe Relasjonen.

Nyeste versjon per 2018 er migrert til å bruke Laravel

Systematisere Person-Gruppe Relasjonen spgr-logo-small

Gameopedia AS

Videreutvikling av en Ruby on Rails web-applikasjon.


Industrial Control Design AS

Utvikling i Ruby for å forenkle automatisk testing av CDP på industrielle kontrollere.


Interne prosjekter

Vi har en liten portefølje med interne prosjekter som arbeides med når oppdragsmengden er lavere. Dette er forskjellige ting, hvor hovedfokuset er å utvikle strategisk kunnskap om den siste teknologien.